Inntaksskap/Serviceskap

Inntaksskap/Serviceskap

Spesifikasjoner

„„- Inntaksskap for eneboliger
„„- Syrefast skap
- Kanal til inntaksskap: høyde= 800mm

Varenummer

Dim.

Beskrivelse

450x450x150

06190003

Inntaksskap A med kanal

900x220x160

06190008

Inntaksskap B

Gass Partner Norge AS

Smalvollveien 44 0667 Oslo

Org nummer 995 739 062