Rochester CSU 3.0

Rochester CSU 3.0

CSU er en mottaker som i samvirkning med en spen- ningsføler (eksplosjonssikker spenningssender eller Hall Effekt TwinSite) gjør det mulig å fjernavlese væs- kevolumet i en tank ved hjelp av et 2-siffer LED måle- vindu (%) og innstilling av 4 settepunkter for nivå. Det har også et kontrollsystem for måleinstrumentets bevegelser under påfyllings- og tømmingsoperasjoner.

Funksjoner

„„- 4-20 mA utgang „„
„„- 4 relèer
„„- „„„„RS 485

- Utgang „„USB utgang

Varenummer

Beskrivelse

Hall-effekt føler for Rochester Magnetel nivåmåler 8" "X" med 8 meter kabel

08300002

Hall-effekt føler for Rochester Magnetel nivåmåler 4" "X" med 8 meter kabel

08300007

Hall-effekt føler for Rochester Senior nivåmåler med 2 meter kabel

08300008

Hall-effekt føler for Rochester Junior nivåmåler med 2 meter kabel

08300011

Hall-effekt føler for Rochester Magnetel nivåmåler 8" "C" med 8 meter kabel

08300014

08300013

Hall-effekt føler for Rochester Magnetel nivåmåler 4" "C" med 8 meter kabel

08300003

Sikkerhetsbarriere med innebygd sikkerhetsprinsipp

08300004

Kabel LiYCY-OB 3x0 75 mm2

08300012

Eksplosjonssikker sender

Dersom man bruker en Hall-effektsender, må man også bruke en sikkerhetsbarriere.

Gass Partner Norge AS

Smalvollveien 44 0667 Oslo

Org nummer 995 739 062