Radiotelemetri

Radiotelemetri

Spesifikasjoner

„„- Radioforbindelse opp til 1000 m (avhengig av forholdene)
„„- Mulighet for ekstern mottakerantenne for større rekkvidde
„„- „„Tanksensor for Rochester Magnetel 4“ eller 8“ på forespørsel

Varenummer

Mottaker

Antenne sender

Antenne mottaker

Tanksensor

ATEX sone

LCD

08090001

Integrert

Integrert

Rochester Junior

Ex sone 2

LCD

08090002

Integrert

Integrert

Rochester Senior

Ex sone 2

LCD

08090003

Ekstern

Integrert

Rochester Junior

Ex sone 1

LCD

08090004

Ekstern

Integrert

Rochester Senior

Ex sone 1

LCD

08090005

Ekstern

Ekstern

Rochester Junior

Ex sone 1

08090006

LCD

Ekstern

Ekstern

Rochester Senior

Ex sone 1

08090007

LCD

Integrert

Ekstern

Rochester Junior

Ex sone 2

08090008

LCD

Integrert

Ekstern

Rochester Senior

Ex sone 2

08090009

 4 - 20 mA

Ekstern

Integrert

Rochester Junior

Ex sone 1

08090010

4 - 20 mA

Ekstern

Ekstern

Rochester Junior

Ex sone 1

08090016

Signaltester

08090011

Batteri for radiosender Ex 1

08090021

Batteri for radiosender Ex 2

overgrunnstank = Ex sone 2, undergrunnstank = Ex sone 1

Gass Partner Norge AS

Smalvollveien 44 0667 Oslo

Org nummer 995 739 062