Instrumentkoffert for gasstekniker

Instrumentkoffert for gasstekniker

Spesifikasjoner

„„- Koffert med installasjonsutstyr
„„- Installasjonssettet inneholder
:

  • Digitalt termometer

  • „„termoelement av type K

  • „„Mikro-manometer

  • „„Bærbar gassdetektor

  • „„Elektronisk måleinstrument m/flere funksjoner „„Glass fluxometer

  • „„Tang for gasskoblinger

Varenummer

Beskrivelse

Instrumentkoffert for gasstekniker

13180018

Gass Partner Norge AS

Smalvollveien 44 0667 Oslo

Org nummer 995 739 062