Detroit GTD, To–trinns strålepanel

Detroit GTD, To–trinns strålepanel

Spesifikasjoner

„„- GTD serien, er spekket med kvalitets funksjoner som representerer dagens energieffektive linje av gassfyrte strålepaneler.

- Detroit’s GTD modell brenner under positivt trykk. Det vil si at viften står på brennersiden og presser luft og forbrenning inn i brennkammeret. Denne teknologien gir bedre overføring av varme fra brennkammer til strå- lerør. I tillegg er det en turbolator i enden av strålerørene som sørger for å overføre siste rest av varme til rørene, før avgassen går ut.

- Effektiviteten er blitt maksimert gjennom bruk av to- trinns teknologi, hvilket tillater varmeren å brenne på 100% og 65% effekt. Dette reduserer antall start og stopp, gir mer komfort samtidig som den sparer verdifulle ener- gikroner.

- Rørene er behandlet med sort spesiallakk som øker var- meavgivelsen til 95%. NASA bruker samme type sort lakk i bunnen på sine romferger, hvor varmeavgivelse er spe- sielt viktig ved penetrering av jordens atmosfære.

På u-tube brennere benyttes det en reflektor til hvert rør, istedenfor en dobbel reflektor. Dette for å øke refleksjo- nen mot gulvet og hindre refleksjon mellom de parallelle rørene. For å forklare dette bedre kan vi sammenligne med lamper med lysstoffrør. I slike lamper er det en knekk ned i reflektoren slik at hvert lysstoffrør ligger i hver sin reflektor. Dette øker refleksjonen av lys. Dette har Detroit Radiant tatt lærdom av og bruker derfor en reflektor til hvert rør for å øke refleksjon og effektiviteten.

- Ingen andre infrarøde ovner kan matche ytelsen og kva- litet til GTD!

Varenummer

Type

Kapasitet

Anbefalt monterings- høyde

GTD 20, 3m U

22430001

20/15 kw

3,5 til 6 m

GTD 30, 6m U

22430002

30/20 kw

3,5 til 7,5 m

GTD 40, 6m U

22430003

40/30 kw

4,5 til 9 m

GTD 50, 6m U

22430004

50/35 kw

4,5 til 9 m

22430005

GTD 40, 9m U

40/30 kw

5 til 12 m

22430006

GTD 50, 9m U

50/35 kw

5 til 12 m

22430007

GTD 60, 9m U

60/45 kw

5 til 12 m

22430008

GTD 25, 6m

25/15 kw

3,5 til 6 m

22430009

GTD 25, 9m

25/15 kw

3,5 til 7 m

22430010

GTD 30, 9m

30/20 kw

3,5 til 7 m

22430011

GTD 30, 12m

30/20 kw

3,5 til 7,5

22430012

GTD 40, 12m

40/30 kw

4,5 til 9 m

22430013

GTD 50, 12m

50/35 kw

4,5 til 9 m

22430014

GTD 40, 15m

40/30 kw

5 til 12 m

22430015

GTD 50, 15m

50/35 kw

5 til 12 m

22430016

GTD 50, 15m

60/45 kw

5 til 12 m

22430017

GTD 60, 15m

40/30 kw

5 til 12 m

22430018

GTD 50, 18m

50/35 kw

5 til 12 m

22430019

GTD 60, 18m

60/45 kw

5 til 12 m

22430020

GTD 60, 21m

60/45 kw

6 til 13 m

Gass Partner Norge AS

Smalvollveien 44 0667 Oslo

Org nummer 995 739 062